K-Tech Consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackreditering ISO 17020

 

Vill du ta ta steget men att tiden inte räcker till.

 

Varför ackreditering?
En ackreditering ger din verksamhet ett formellt kompetenserkännande både inom och utom landet.


En rad fördelar
Ackreditering efter ISO/IEC 17020 ger din verksamhet flera fördelar. Det innebär större trygghet för dina kunder och ökad konkurrenskraft för dig. I många fall är ackreditering nödvändig för att överhuvud taget ska komma ifråga för ett uppdrag.

 

Det finns också kontroll- och besiktningsorgan som måste vara ackrediterade för att få utföra kontroller, överträdelse kopplas till höga sanktionsavgifter. Ackrediteringen är en garanti för att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder som ställer krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation.

 

Ackreditering ger ordning och reda i verksamheten och risken för fel minimeras. Ackrediteringen enligt ISO/IEC 17020 underlättar också för kunderna när de söker pålitliga tjänster inom provning, certifiering, kontroll och kalibrering.

Några ackrediteringsområden
Cisterner och gasflaskor, Energideklaration för byggnader, Fordonsbranschen, Kyla, Trycksättning med gas m.fl…

 

Ackreditering
Att vara ackrediterad hos SWEDAC är ingen belastning utan en möjlighet att på ett strukturerat och kontrollerat sätt utföra sitt arbete. Att skapa ett kvalitetssystem och bli ackrediterad samtidigt som den normala verksamheten pågår kan vara tufft. Ett kvalitetssystem ska göras enkelt och på ett sådant sätt att framtida nödvändiga ändringar blir så enkla som möjligt.

K-Tech Consulting finns med lång erfarenhet av ackrediterade verksamheter enligt ISO/IEC 17020. Här finns erfarenhet från små till medelstora bolag, med eller utan filialkontor.

 

 

K-Tech Consulting © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.ktechconsulting.se